مدیریت تغذیه و کوددهی درختان سیب

مدیریت تغذیه و کوددهی درختان سیب

مقدمه

سیب درختی با نام علمی Malus domestica از جمله درختان سردسیری معتدل و خزان کننده است که به خانواده رزاسه تعلق دارد. در کشور ما، سیب مقام اول را در میان محصولات باغی دارا می باشد. ایران به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب برای کشت محصولات سردسیری، از جایگاه ممتازی برای تولید سیب برخوردار است.

خاک مناسب کشت درختان سیب:

از مهمترین فاکتورهایی که در تغذیه باید رعایت شود توجه به نوع خاک و PH آن می باشد. خاکهای حاصلخیز و عمیق، با بافت لومی و دارای PH خنثی، مناسبترین خاک برای کشت این درخت می باشد با توجه به اینکه جذب عناصر غذایی در درخت سیب در محدوده PH  5/5-6/5 می باشد ولی متاسفانه اکثر خاک های ایران دارای   PH بالا و قلیایی می باشد. به منظور کاهش PH خاک توصیه می شود از کودهای حاوی گوگرد، هیومیک اسید و یا فولویک اسید و … استفاده شود که این کودها می تواند کمک بسیاری به کاهش PH محیط ریشه داشته باشد.

در خاک های بسیار سنگین (رسی) و بسیار سبک (شنی) وضعیت تغذیه ای مناسب نبوده و اکثرا درختان با مشکلات جدی مواجه می شوند. وجود مواد آلی می تواند شرایط مناسب تغذیه ای برای درختان فراهم و بافت خاک را مرغوب سازد. جذب بهتر عناصر غذایی در خاک در شرایط خنثی و یا کمی اسیدی صورت می پذیرد بنابراین توجه به اصلاح خاک ها در طول زمان و در هنگام احداث باغ مهم است. استفاده از کودهای آلی و کودهای شیمیایی با بنیان های مناسب می تواند ما را در این را کمک کند. 

تغذیه کودی درخت سیب:

بهترین کود برای درختان سیب شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز درخت سیب مانند کودهای آلی، کودهای کامل و کودهای ریزمغذی می باشد. تغذیه  صحیح درختان میوه جهت رشد کافی و تولید میوه مرغوب امری ضروری می باشد. درختان میوه در زمان های مختلف، نیازهای غذایی و مراقبتی متفاوتی دارند و تامین عناصر و مواد غذایی مورد نیاز آنها در زمان های خاص بسیار دارای اهمیت است. به طور کلی تغذیه درختان میوه با در نظر داشتن نتایج تجزیه خاک و برگ و سابقه مدیریتی باغ، اغلب طی چند مرحله اصلی شامل تغذیه زمستانه، تورم جوانه ها، پس از ریزش گلبرگ ها، فندقی شدن میوه ها، طول دوره ررشد میوه و دوره پس از برداشت محصول صورت می گیرد. در صورت عدم استفاده از کودها به میزان کافی و در زمان مناسب موجب پیدایش اختلالات فیزیولوژیک، کاهش مقاومت درختان در برابر آفات و بیمای ها و به تبع آن کاهش باردهی و کیفیت میوه می گردد.

استفاده از کودهای حاوی نیتروژن (ازت) در تغذیه درخت سیب:

کودهای ازت بالا دارای نقش مهمی در تغذیه درختان سیب می باشد. به طوری که این عنصر انرژی لازم جهت رشد رویشی و زایشی درختان را در اول فصل تامین می نماید. از علائم کمبود نیتروژن در درختان سیب می توان به تغییر رنگ برگ ها به زرد و توقف رشد گیاه اشاره کرد. در هنگام کمبود نیتروژن، کل پهنک برگ به صورت یکنواخت ابتدا به سبز کمرنگ و سپس زرد تغییر خواهد کرد و این علائم ابتدا در برگ های پیر گیاه قابل مشاهده است.  با توجه به این که نیتروژن گلوگاه رشد و تولید محصول است. مدیریت صحیح مصرف کودهای نیتروژن در باغات سیب می بایست بیش از کودهای دیگر مورد توجه قرار گیرد. در ابتدای فصل رشد، درختان سیب برای رشد سریع برگ ها، شاخه ها، تمایز جوانه میوه سال آینده و تولید میوه در سال جاری، به نیتروژن بیشتری نیاز دارد. در این خصوص ما به شما کودهای حاوی نیتروژن شرکت رهروان رویش سبز مانند کود های پودری انکسترا 5-5-30، هورتی گرو 10-20-30، سولویتا 10-10-30 و کود مایع نیترومول را پیشنهاد می دهیم. کودهای حاوی ازت بهتر است در مرحله بعد از برداشت محصول، زمانی که ریزش برگ ها شروع نشده است و همچنین قبل از آبیاری در زمین های عاری از علف های هرز استفاده شوند. قابل توجه است که  مصرف زیاد کودهای نیترژن در اواخر فصل رشد، موجب کاهش کیفیت رنگ، طعم و انبارمانی میوه می گردد. همچنین در این حالت، برگ ها دیرتر خزان کرده و سرشاخه ها به سرمازدگی زمستانی، حساس می شود.  

استفاده از کودهای حاوی فسفر در تغذیه درخت سیب

علائم کمبود فسفر در باغات بارده سیب به ندرت دیده می شود. در شرایط کمبود شدید فسفر در درختان سیب، برگها متمایل به ارغوانی شده و لبه های برگ برنزی رنگ می شود. در صورت ضروررت می توان از کود های حاوی فسفر شرکت رهروان رویش سبز مانند هورتی گرو 20-50-5، کمبی فست 10-52-10 استفاده نمایید. قابل ذکر است که نحقیقات بسیاری نشان داده است که افزودن کود فسفاته به باغهای چند ساله سودده نیست. زیرا درختان بزرگ، مقادیر زیادی از فسفر را در اندامهای خود (ریشه و ساقه) ذخیره نموده است.

استفاده از کودهای حاوی پتاسیم در تغذیه درخت سیب:

کودهای حاوی پتاسیم جزء عناصر ضروری برای سیب است که در بهبود و دستیابی به کیفیت و عملکرد بیشتر نقش دارد. درخت سیب بعد از عنصر ازت به میزان بالایی پتاسیم نیاز دارند. پتاسیم آنزیم های متعددی که در رشد گیاه دخیل هستند را فعال می کند. کمبود پتاسیم در درختان سیب موجب بروز ناهنجاری هایی از جمله سوختگی در نوک و حاشیه برگ های مسن، حساسیت بالا به بیماری ها، قاشقی شدن برگ ها و در نهایت توقف رشد و کاهش کیفیت میوه می گردد. تحقیقات بسیاری نشان می دهد که کاربرد پتاسیم در درختانی که با کمبود پتاسیم موجه هستند، می تواند به طور غیرمستقیم از طریق افزایش نمو میوه باعث افزایش تجمع رنگدانه آنتوسیانین و در نتیجه بهبود رنگ میوه گردد. به این منظور جهت تهیه کودهای پتاس بالا ما به شما هورتی گرو 40-5-5، کمبی فست 40-5-5 و کمبی فست 36-12-12 شرکت رهروان رویش سبز را توصیه می کنیم.

استفاده از کودهای حاوی کلسیم در تغذیه درخت سیب:

کودهای حاوی کلسیم از مهم ترین عناصری است که در تعیین کیفیت میوه دخالت دارد. این کود موجب افزایش کیفیت و عمر انبارداری میوه می گردد. کلسیم در تقسیم و رشد سلولی، تشکیل دیواره سلول و فعالیت غشا سلول نقش دارد. از علائم کمبود کلسیم می توان به لکه تلخ در سیب و گلابی، کم شدن استحکام برگ و میوه و کاهش خاصیت انبارداری میوه اشاره کرد. بدمزه شدن میوه، تغییر شکل میوه، چوب پنبه ای شدن میوه و ریزش زود هنگام میوه از دیگر علائم کمبود کلسیم در سیب می باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد این عارضه در درختان سیب ما به شما کودهای حاوی کلسیم شرکت رهروان رویش سبز مانند کورت کلسیم، کورت کلبر و اگرونوو کلسیم را پیشنهاد می کنیم.

استفاده از کودهای حاوی آهن در تغذیه درخت سیب:

با وجود اینکه مقدار آهن در خاک های کشور به میزان کافی وجود دارد با این حال بیشتر آن به گونه ایی است که قابل جذب برای گیاه نمی باشد. به این علت در برخی باغات سیب کمبود آهن دیده می شود. از بارزترین علائم کمبود آهن می توان به زردی برگها اشاره کرد در حالیکه رگبرگ ها سبز باقی می ماند. با ادامه کمبود سوختگی برگ نیز مشاهده می شود. جهت جلوگیری از این عارضه ما به شما کودهای حاوی آهن شرکت رهروان رویش سبز مانند کلات آهن سونار و کورت پلاس فرو را توصیه می کنیم.

استفاده از کودهای حاوی روی در تغذیه درخت سیب:

عنصر روی پیش ماده تولید هورمون اکسین، از عناصر موثر در فرایند فروت ست می باشد. که دارای نقش اساسی در رشد، گرده افشانی و عملکرد درختان میوه دارا می باشد و موجب تحریک رشد جوانه های رویشی و زایشی در درخت سیب می گردد. در صورتی که درختان سیب از نظر تغذیه روی وضعیت مناسبی نداشته باشند گلدهی و میوه دهی درختان به شدت مختل می شود. همچنین رشد درخت نیز کاهش یافته و درختان کوچکتر از اندازه معمول می شوند. در صورت کمبود شدید روی در درختان سیب علائمی مانند درشت شدن و به هم نزدیک شدن برگها در انتهای سرشاخه و همچنین در وسط شاخه ها برگ ها ریزتر و فاصله آنها از هم بیشتر می شود. که در این حالت سرشاخه ها جارویی شکل به نظر می آیند. جهت جلوگیری از وقوع این عارضه در آخر فصل بعد از برداشت محصول و همچنین در زمان تورم جوانه ها در ابتدای فصل رویشی گیاه ما به شما کودهای حاوی روی شرکت رهروان رویش سبز مانند کورت زینک، زتا زینک، بیونوو زینک و فروت مکس را توصیه می کنیم.

استفاده از کودهای حاوی بور در تغذیه درخت سیب:

رشد دانه گرده، درصد جوانه زنی و طول لوله گرده در ارتباط مستقیم با تامین غلظت مناسب از عنصر بر در جوانه ها می باشد. این عنصر جوانه های زایشی را تقویت می نماید در نتیجه عمل تلقیح و باروری بهبود پیدا می کند. از علائم کمبود بور در درخت سیب می توان به کاهش تشکیل میوه، ترکیدگی میوه و چوب پنبه ای شدن داخل میوه سیب اشاره کرد. زمان مناسب برای محلول پاشی کودهای حاوی بور در هنگام تورم جوانه ها (قبل از باز شدن شکوفه ها)، پس از ریزش گلبرگ ها و یا پس از برداشت میوه (تا دو هفته قبل از خزان) می باشد. جهت استفاده از کودهای حاوی بور ما به شما کود مایع بتابور را توصیه می کنیم.  

بهبود رنگ و کیفیت میوه سیب:

رنگ پوست میوه از مهمترین شاخص های بازارپسندی در میوه سیب می باشد. تشکیل رنگدانه قرمز در پوست میوه سیب تاثیر قابل توجهی در افزایش بازارپسندی میوه دارد. عوامل متعددی از قبیل واریته، رسیدگی میوه، عوامل درونی و شرایط محیطی رشد مقدار رنگ قرمز را در سیب تحت تاثیر قرار می دهند.

توسعه رنگ قرمز در سیب در نتیجه تشکیل رنگ دانه های قرمز آنتوسیانین می باشد. سنتز و تولید این رنگدانه ها زمانی که اشعه های نور مستقیم به میوه برخورد می کند، صورت می گیرد. میزان رنگ قرمز سیب در ارتباط با مقدار قند آن می باشد. به همین خاطر زمانی که باردهی درخت بیش از حد زیاد باشد به علت کاهش سهم هر میوه از قند، میوه رنگ خوبی نخواهد داشت.

درخت سیب برای تولید میوه هایی با کیفیت مطلوب، بهتر است در نقاطی کشت شود که هوا در یک یا دو ماه آخر فصل رشد، بویژه در شب ها، خنک باشد در غیر اینصورت میوه ها طعم، مزه و قدرت انبارداری خود را تا حدود زیادی از دست خواهند داد. هوای خنک و بخصوص شب های خنک تاثیر زیادی در رنگ گیری میوه و فعال شدن رنگ دانه های قرمز دارد.

کودهای پتاس دار موجب افزایش آنتوسیانین شده و حتی تا حدودی اثرات منفی کودهای ازته را نیز می تواند خنثی نماید. براساس تحقیقات صورت گرفته پتاسیم از طریق افزایش نمو میوه باعث تجمع رنگدانه آنتوسیانین و در نتیجه بهبود رنگ قرمز می گردد.  به منظور رنگ دهی بهتر در میوه سیب ما به شما کود هورتی کالر اسپری که حاوی محتوای بالایی پلی ساکاریدها و پتاسیم است را توصیه می کنیم. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست