کود آمینواسیدمایع کورت آمین

 • کود حاوی آمینو اسید کورت آمین موجب کمک به تولید پروتئین در گیاه به واسطه حضور مقادیر بالای آمینو اسید می شود.
 • این کود ارگانیک سبب افزایش عملکرد دیگر کودها و سموم کشاورزی می شود.
 • کود مایع ارگانیک کورت آمین سبب افزایش مقاومت گیاه در هنگام مواجهه با استرس های محیطی می شود.
 • این کود کشاورزی ارگانیک سبب افزایش سرعت انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه می شود.
 • کود اسپانیایی محصول شرکت کورتسا

توضیحات

معرفی کود آمینواسید مایع کورت آمین، کود مایع محرک رشد گیاه:

کود آمینواسید کورت آمین، محلولی غنی از اسیدهای آمینه، نیتروژن و ماده آلی می باشد. این کود برای استفاده در اکثر مراحل رشد گیاه و قبل از ایجاد شرایط استرس در گیاه مناسب است و به دلیل جذب و متابولیزه شدن نتایج سریع و موثری دارد. همچنین این محصول منحصر به فرد موجب بهبود رنگ و طعم میوه، افزایش رشد رویشی و زایشی و مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی می گردد. حضور آمینواسید در گیاهان برای سوخت و ساز گیاهی، متابولیسم سلولی  و همچنین افزایش کیفیت مورد نیاز برای کشاورزی امری ضروری به نظر می رسد.

ویژگی های کود آمینواسید کورت آمین:

 • قابل استفاده در كليه مراحل رشدی گياه، اعم از ريشه زايی، گلدهی، آغاز تشكيل ميوه و رسيدن آن
 • افزايش مقاومت گیاه در مقابل استرس های محيطی و آفات و بيماری ها
 • افزايش و دوام گلها بر روی درختان ميوه
 • كاهش ميزان خسارت سرمازدگی بهاره و ريزش گل ها

جدول عناصر غذایی موجود در کود آمینو اسید کورت آمین:

عناصر غذایی ضمانت شده w/wدرصد
آمینواسید آزاد24/8
ماده آلی34/8
نیتروژن  کل7/3
نیتروژن آلی5/1
نیتروژن به فرم اوره2/2

میزان مصرف کود آمینو اسید کورت آمین:

محلول پاشی:
محصول مقدار مصرف
سبزيجات1/5- 2/5 لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعی و باغی، محصولات گلخانه ای2-3  لیتر در هزار لیتر آب
مركبات2-3  لیتر در هزار لیتر آب
پسته،  زيتون،  انگور2/5- 3/5 لیتر در هزار لیتر آب
مصرف خاکی:
محصول مقدار مصرف
سبزيجات3-5 لیتر در هکتار
محصولات زراعی و باغی، محصولات گلخانه ای4-5 لیتر در هکتار
مركبات5-7 لیتر در هکتار
پسته،  زيتون،  انگور7-9 لیتر در هکتار

زمان مصرف کود آمینو اسید مایع کورت آمین:

کود آمینواسید کورت آمین در تمام مراحل رشد رویشی و زایشی گیاهان باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. 

موارد هشدار و احتیاط:

 • قبل از استفاده دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در محیطی خشک، خنک و دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
 • کورت آمین با اکثر کودها و سموم دفع آفات نباتی سازگار است اما توصیه می شود با ترکیبات دارای واکنش قلیایی، روغن های معدنی و گوگرد مخلوط نشود.

به منظور آشنایی بیشتر با ویژگی های کود آمینو اسید و انواع آمینو اسید های گیاهی شما را به مطالعه مقاله ذیل دعوت می نماییم:

1. فوايد و اثرات كاربرد اسيدهاي آمينه در صنعت كشاورزي

2. تاثیر محلول پاشی برگی آمینو اسیدها در گیاهان زراعی و باغی

3. نقش و عملکرد آمینواسیدها در گیاهان

4. ویژگی های آمینواسید

[spacer height=”30px”]

فهرست