مدیریت بیماری های مهم گل رز

مقدمه

گل رز از تیره گل سرخیان می باشد. در دنیای باغبانی و گلکاری گل رز جزو محبوب ترین درختچه های گلدار است که به صورت گلدانی و باغچه ای آن را کشت می کنند. جنس Rosa دارای ۳۰۰ گونه گیاه چند ساله با قدمتی چند هزار ساله هستند، درحالی که تقریبا” در هر قاره گل رز وجود دارد، اکثر گونه هایی که در باغ ها پرورش می یابند ارقام ترکیبی چند نسلی هستند که اجداد آنها مدت ها است فراموش شده اند. این گل با ترکیب بسیار زیاد رنگ­ ها باعث تنوع بسیار شده که تقریبا” هر طیفی با هر سلیقه ای می تواند آن را بپسندد.
بیماری های بسیاری گیاهان رز را در مراحل متفاوت رشد مورد حمله قرار می دهند که جهت جلوگیری از آسیب رسیدن و کاهش کیفیت گلها، بهتر است عامل بیماری را شناسایی کرده و سپس فعالیت آن را کنترل نمود. شناسایی صحیح عامل بیماری زا به منظور انتخاب روش مبارزه و بخصوص سموم مناسب اهمیت فراوانی دارد و به کنترل مؤثر و به موقع آنان کمک خواهد کرد. در این مقاله شما را با شایع‌ترین بیماری های گل رز آشنا می کنیم. 

بیماری سفیدک دروغی گل رز:

بیماری سفیدک داخلی گل رز

بیماری سفیدک داخلی و یا دروغی گل رز توسط قارچ  Peronosopora sparsa ایجاد می شود.  
علایم بیماری روی برگ ها، ساقه ها، کاسه گل، کاسبرگ و گلبرگ ها دیده می شود. آلودگی معمولا به ناحیه رشد انتهایی و جوان گیاه محدود می شود. روی برگ ها لکه های قرمز، صورتی تا قهوه ای تیره به صورت اشکال نامنظم تشکیل می شود. برگچه ها ممکن است به رنگ زرد تغییر یابند. این بیماری سبب ریختن برگ ها می شود.

کنترل بیماری سفیدک داخلی گل رز:

رعایت بهداشت زراعی به منظور حذف پاتوژن در طی فصل بسیار دارای اهمیت می باشد. برگها، ساقه ها و گلهای آلوده حذف شده و از بین بروند. همچنین حذف قلمه ها و قسمت های گیاه که آلوده به قارچ عامل بیماری است جهت کنترل این بیماری بسیار حائز اهمیت می باشد. توصیه می شود زمانی که شرایط محیطی برای بیماری مناسب است از قارچکش های سیستمیک و حفاظتی به کار برده شود.

بیماری سفیدک پودری گل رز:

بیماری سفیدک پودری گل رز

عامل بیماری سفیدک پودری گل رز توسط قارچ Sphaerotheca panosa ایجاد می شود که از خطرناکترین بیماری های رز گلخانه ای و باغچه ای محسوب می شود.
علائم این بیماری در ابتدا به صورت نواحی قرمز مانند تاول در سطح بالایی برگ ها دیده می شود. پوشش سفید رنگ قارچ بصورت لکه های مشخص روی سطح برگ های جوان ظاهر می شود این برگها در شرایط شدید بیماری، پیچ خورده و بد شکل شده و در نهایت به طور کامل با پوشش سفید قارچ پوشانده می شوند.  در صورتی که شرایط محیطی مساعد باشد برگ های آلوده پیش از موعد ریزش می کنند.

کنترل بیماری سفیدک پودری گل رز:

در رابطه با پیشگیری و مبارزه با سفیدک سطحی گل رز، از مصرف بیش از حد کودهای ازته خودداری کنید همچنین کمبود کودهای پتاسه در گیاه حساسیت آن را در برابر بیماری افزایش می دهد. هرس شاخه های آلوده در انتهای فصل و از بین بردن این شاخه ها در مناطقی که دارای زمستانهای شدید هستند. جهت جلوگیری از زمستانگذرانی قارچ مفید خواهد بود. جهت کنترل این بیماری سموم گوگردی توصیه می گردد.

بیماری کپک خاکستری گل رز

بیماری کپک خاکستری گل رز

بیماری کپک خاکستری توسط قارچ Botrytis cineraea که يكي از بيماري هاي شایع گل رز است ايجاد مي شود. این بیماری به نامهای سوختگی گل و جوانه نیز معروف است، اين قارچ جهاني است و گستره ي ميزبانهاي فوق العاده زيادي دارد. علائم این بیماری روي تمام بخش هاي هوايي كه شامل گل ها، جوانه ها، ساقه ها و قسمت هاي انتهايي در حال رشد است دیده می شود. علایم بیماری به این صورت است که در شرایط آب و هوایی مرطوب و خنک جوانه های آلوده گل رز نمی توانند باز شوند و با میسیلیوم قهوه ای مایل به خاکستری قارچ پوشیده می شوند جوانه های آلوده پژمرده شده و لکه های سیاه مایل به خاکستری در قسمت قاعده جوانه های آلوده پژمرده شده و لکه های سیاه مایل به خاکستری در قسمت قاعده جوانه در روی ساقه ممکن است تشکیل شود. یا علائم به صورت کبودی ظاهر می شود، نقاط ریزی روی گلبرگ ها ظاهر شده و نوک یا حاشیه گلبرگ ها نرم و قهوه ای می شوند. قارچ ها ممکن است انتهای شاخه هایی که برای برداشت گل بریده یا هرس شده اند را نیز آلوده کند. این آلودگی باعث سوختگی ساقه ها می شود.

کنترل بیماری کپک خاکستری گل رز 

جهت کنترل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی تمامی گل ها، جوانه ها و ساقه های آلوده در گلخانه یا مزارع و باغ باید بعد از ظهور اولین علائم بیماری حذف و از بین برده شوند. تهویه مناسب در بسترهای تکثیر و در گلخانه ها از بروز بیماری کم می کند.  کوددهی با کودهای حاوی نیتروژن بالا جلوگیری شود و همچنین مالچ های مرطوب استفاده نشود.
در صورت نیاز به استفاده از سموم ما به شما گلخانه داران محترم قارچ کش سیستمیک و حفاظتی را توصیه می کنیم.  

بیماری لکه سیاه گل رز

بیماری لکه سیاه گل رز

بیماری لکه سیاه گل رز توسط قارچ Diplocarpon rosae ایجاد می شود. بیماری لکه سیاه گل رز که همچنین به سوختگی برگ، لکه برگی، سوختگ نامیده می شود، در همه مناطق رزکاری دنیا پراکنده می باشد. این بیماری در رزهای فضای باز بیشتر از رزهای گلخانه ای شایع است. زیرا در گلخانه ها رطوبت را بهتر می توان کنترل نمود.
علائم بیماری بصورت لکه های مشخصی با قطر 2-12 میلی متر روی سطوح بالایی یرگ گسترش می یابد این لکه ها گرد و یا نامنظم هستند. بافت برگ اطراف لکه به رنگ زرد تغییر رنگ داده و حالت کلروز تا زمان ریزش برگ در سرتاسر سطح برگ گسترده می شود. زردی و ریزش برگ ها در ارتباط با تشکیل اتیلن می باشد. برگهایی که علایم بیماری روی آنها دیده می شود مقادیر زیادی اتیلن تولید می کنند.
بر روی شاخه های یکساله ارقام حساس سوختگی های نامنظم با رنگ قرمز مایل به بنفش گسترش می یابند. این لکه ها اغلب کوچک و به ندرت شاخه ها را از بین می برد. اما در زمستانگذرانی بیماری اهمیت ویژه ای دارند. در روی گلبرگ ها هم لکه های ریز قرمز رنگ ممکن است دیده شود که با تغییر شکل خفیفی همراه است.

کنترل بیماری لکه سیاه گل رز:

از پاشیدن آب بر روی برگ های گل رز خودداری نمایید. هرس و از بین بردن شاخه های زخمی که مکان مناسبی برای پنهان شدن عامل این بیماری هستند توصیه می شود. از کشت متراکم باید اجتناب شود تا هوا به راحتی در اطراف بوته های گل رز جریان داشته باشد. بهتر است قارچکش ها زمانی استفاده شوند که شرایط برای توسعه بیماری لکه سیاه مساعد است به این منظور ما به شما سموم حفاطتی و سیستمیک را توصیه می کنیم.

بیماری زنگ زرد گل رز:

بیماری زنگ زرد گل رز

بیماری زنگ زرد گل رز  یکی از بیماری های رایج گل رز می باشد. این بیماری توسط گونه های متعدد قارچ Phragmidium  بوجود می آید. علائم بیماری به صورت ظاهر شدن جوشهای حاوی اسپورهای نارنجی رنگ قارچ می باشد که در قسمت های زیرین برگ تشکیل می شود. با توسعه جوشها، آنها روی سطوح بالایی برگ، بصورت لکه های نارنجی یا قهوه ای قابل مشاهده خواهند بود. ساقه های جوان و کاسبرگ ها نیز ممکن است آلوده شده و سرانجام تخریب شوند. حساسیت رقم های مختلف رز نسبت به این بیماری متفاوت است.

کنترل بیماری زنگ زرد گل رز:                                                 

جهت کنترل بیماری حذف برگهای آلوده در طی فصل و حذف برگهای پیر در زمستان یا اوایل بهار قبل از تشکیل برگهای جدید به کاهش سطح آلودگی اولیه کمک کرده و از ظهور زود هنگام بیماری جلوگیری می کند.  هر عامل جلوگیری کننده از متراکم شدن رطوبت در گلخانه به کاهش بیماری کمک خواهد کرد. در صورت وجود شرایط محیطی سمپاشی با قارچکش های حفاظتی توصیه می شود. در صورت نیاز جهت کنترل این بیماری می توانید از ترکیبات مسی استفاده نمود. رهروان رویش سبز

 

 

2 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • حامد شاطری
  2022-08-16 10:25 ب.ظ

  سلام
  بنظرمن این مقاله جامع تر و مفیدتر بود نسبت به مقالات مشابه.
  اززحمات این گروه سپاسگزارم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست